Onze geschiedenis

De geschiedenis van de SVAAA

De SVAAA, voluit de Amsterdam Aviation Association, is opgericht op 23 maart 2012 door een viertal Aviation studenten van de Hogeschool van Amsterdam. De doelstelling was om een vereniging te stichten waar Aviation studenten in hun vrije tijd elkaar kunnen ontmoeten en sociale contacten opbouwen, alsmede om doormiddel van excursies en lezingen een netwerk op te bouwen in de luchtvaartwereld. De SVAAA is een officeel erkende verenging door de Hogeschool van Amsterdam, maar opereert zelfstandig zonder financiële ondersteuning.

Voor de SVAAA
In het jaar 2008-2009 besloten enkele studenten, die toen actief waren als een soort Pr-team (organiseren van Open Dagen en andere events), samen met een begeleidend docent, Frenchez Pietersz, om een studievereniging op te richten. Maar dit ging niet zomaar.

In die tijd was de enige vereniging op de Leeuwenburg de ASVL: de Amsterdamse Studenten Vereniging Leeuwenburg. Het was gehuisvest in de kelder van de HvA, of de ‘min 1’ in het lokaal wat nu gebruikt wordt door alle studieverenigingen en opleidingscommissies van de faculteit Techniek, waaronder zeker de SVAAA. Toen het Pr-team de vereniging wilde oprichten, moesten zij als dispuut onder het ASVL vertoeven. 

Feitje: de naam ‘triple A’ bestond al sinds den beginne, waarom het ooit SVAAA is geworden is vanwege een zeer simpele reden: toen er een website moest komen, was aaa.nl al bezet en is er uit praktische redenen svaaa.nl van gemaakt. 

Vanaf het jaar 2011-2012 is er geprobeerd om de vereniging onafhankelijk te maken van de ASVL, tot het officieel op 23 maart 2012 eindelijk lukte: sindsdien is de vereniging officieel opgericht. 

De eerste jaren
In de jaren die volgden is de vereniging geprofessionaliseerd: de welbekende dassen zijn geïntroduceerd waar wij ons nog steeds mee onderscheiden gedurende een activiteit of een borrel. Er is een mooie website gebouwd die over de jaren heen steeds strakker is gaan lopen en AIR is geboren. In deze jaren is het ledenaantal van 50 naar meer dan 600 leden gegroeid! 

Daarnaast is de vereniging ook intern gegroeid, er zijn speciale commissies gekomen voor activiteiten: zowel studie-gerelateerd als non-studie-gerelateerd. Met de komst van de social media is er ook een mediacommissie opgericht. Met het groeien van AIR is in het laatste jaar ook een speciale AIR-commissie opgericht: de AIRco. 

In het laatste jaar is de focus nóg meer gelegd op professionalisering: de stickers zijn geïntroduceerd en bleken een groot succes: overal in Nederland en zelfs daarbuiten zijn ze terug te vinden. Daarnaast zijn ook de chokers geïntroduceerd voor de vrouwelijke leden. Ook is er een prachtige banner gemaakt die de C-vleugel siert en een vlag om prachtige groepsfoto’s mee te maken bij excursies. 

Feitje: onze vlag is groter dan de vlaggen van de studieverenigingen op de HvA en zelfs groter dan de vlag van onze zustervereniging in Delft: Sipke Wynia. 

De SVAAA staat bekend als de ‘vereniging met de dassen’ en dat is iets wat we erin moeten houden. Dit geeft ons een professionele uitstraling en straalt daarnaast eenheid uit. Voor de komende jaren ziet het eruit dat de ‘triple A’ alleen nog maar blijft groeien en professioneler wordt.

2022: Tien jaar SVAAA
Op 23 maart 2022 bestond de SVAAA tien jaar. We hebben ons "tweede Lustrum" groots gevierd tijdens een groot bootfeest waar bijna 400 leden, oud-leden en andere geinteresseerden op af kwamen! Daarnaast zijn er gedurende het gehele jaar feestelijke activiteiten geweest om ons Lustrum feestelijk te vieren.Onze sponsoren