Onze vereniging

Gezelligheid hoog in het vaandel.
Een goede basis voor studeren.
Een warm welkom in de luchtvaart.

De doelstellingen van onze vereniging zijn simpel: een gezellige studieomgeving creeeren waar studenten elkaar kunnen ontmoeten, plezier kunnen maken en op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met de luchtvaart. Hoewel de luchtvaart een grote wereld lijkt, is het vaak toch wel ons-kent-ons. We hechten waarde aan plezier, maar vinden professionaliteit ook belangrijk. 

Informatie_700_x_200_px-2.png

Hoe zit de vereniging in elkaar?

De vereniging wordt gerund door het Bestuur. Ieder verenigingsjaar is er een nieuw Bestuur wat leiding geeft aan de verenging. Het nieuwe bestuur wordt ieder jaar door het uitgaande bestuur gekozen, uiteraard met inbreng vanuit de leden, die dan ook de laaste stem hierin hebben. Binnen de vereniging zijn verschillende commissies die verantwoordelijk zijn voor een groot aantal taken. De commissies worden ieder jaar in september samengesteld en bestaat uit enthousiaste en actieve leden die graag naast het studeren hun steentje willen bijdragen aan de vereniging. 

Besluitvorming en verenigingszaken
Vier keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering waarin het Bestuur haar werkzaamheden en plannen voor de toekomst voorlegt aan de leden. De commissies geven een update over de afgelopen periode en eventuele toekomstige zaken worden besproken. Bij grote ingrijpende veranderingen of beleidskeuzes hebben alle leden een stem op de ALV en wordt deze met een simpele meerderheid goedgekeurd of afgekeurd. Daarnaast zijn er Commissieledenvergaderingen en Commissiehoofdenvergaderingen voor de inhoudelijke invulling van de commissies.

SVAAA en de Hogeschool
De SVAAA is een onafhankelijke vereniging die officiëel erkend wordt door de Hogeschool van Amsterdam als studieverengiging voor de studie Aviation. De SVAAA wordt niet structureel gefinancieerd door de Hogeschool, maar kan met verschillende activiteiten een samenwerking hebben met de Hogeschool. Vanzelfsprekend is er veel overleg met de Hogeschool over zaken die de studenten aangaan, en proberen we een goede studieomgeving te creeeren voor alle studenten van de opleiding Aviation. 

Tradities en gebruiken
De SVAAA is geen studentenverenging, en dus is er geen sprake van een ontgroening of KMT-periode. We vinden het belangrijk dat iedereen op laagdrempelige wijze lid kan zijn van onze verengiging. Daarom staat het iedereen vrij om op zijn of haar eigen wijze actief te zijn binnen onze verengiging. Uiteraard hebben we in de tien jaar wel een aantal tradities en gebruiken aangenomen. SVAAA-leden worden vaak herkend door het gebruik van de das, een kenmerk die wij belangrijk vinden om professionaliteit uit te dragen. Leden dragen de SVAAA-das bij formele bezoeken bij bedrijven, conferenties en andere plekken waar de SVAAA bij aanwezig is. Bij het lid worden van onze vereniging krijgt iedereen een gratis SVAAA-das met grijze strepen. Gouden strepen zijn voorbehouden aan commissieleden en de das met rode streep is voor (oud-)bestuursleden. Het is goed om te benoemen dat er geen rang of standen zijn, iedereen is gelijk binnen onze vereniging! 


Onze sponsoren