Onze verenigingsorganen

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) geeft het Bestuur ongevraagd en gevraagd advies over ontwikkelingen binnen de vereniging. De Raad van Advies omvat meestal leden die vroeger in het Bestuur hebben gezeten, of die anderzijds veel ervaring hebben binnen de vereniging. Ieder jaar kiest het Bestuur een nieuwe RvA.

Site-10.jpg
Edine van Breemen - Raad van Advies
Site-01.jpg
Tessa Verweij - Raad van Advies
Untitled_4125_x_5500_px.png
Annemijn Zemel - Raad van Advies

de Kascommissie (KasCo)

De Kascommissie (KasCo) is een orgaan die zich bezighoudt met de controle op de financiën. De leden van de Kasco zijn belast met het periodiek controleren van de penningmeester op zijn of haar werkzaamheden. Daarnaast houdt de Kasco zich bezig met het financiële beleid. Grote investeringen of uitgaven moeten altijd ter goedkeuring aan de KasCo worden overlegt. Het Bestuur kiest ieder jaar een nieuwe KasCo, welke op de eerste ALV ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de leden.

Site-08.jpg
Emma Boender - KasCo
Site-09.jpg
Jens Jeukens - KasCoVertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er binnen de vereniging voor zaken die je liever in vertrouwen bespreekt. Of het nu gaat over de gang van zaken binnen de vereniging, of over iemand binnen de vereniging. De vertrouwenspersoon behandelt jouw klacht of verzoek met zorg en deelt deze in vertrouwen anoniem of niet-anoniem met de desbetreffende persoon of commissie. 

3.png
Floor Dekkers - Vertrouwenspersoon

Privacy Officer

De PO van de vereniging houdt toezicht op het gebruik en het verwerken van persoonsgegevens, zodat er geen onnodige gegevens worden opgevraagd en gebruikt worden. Daarnaast houdt de PO toezicht op een waterdicht systeem zodat de persoonsgegevens van de leden altijd veilig zijn.

2.png
Tim Volmer - Privacy Officer

Onze sponsoren